Pecynnu, Syniadau, Syniadau, Syniadau a Thriciau Harddwch a Chosmetics

Dylai pecynnu harddwch a chosmetig ddangos pwy yw eich brand, cynnwys gwybodaeth am y cynnyrch, ystyried cynaliadwyedd, a gwneud cludo a storio yn hawdd.Gall y deunydd pacio a ddewiswch wneud neu dorri'ch cynnyrch, ac mae dod o hyd i'r ateb cywir ar gyfer eich cyfansoddiad yn dibynnu ar lawer o ffactorau, megis ble byddant yn cael eu gwerthu, sut y byddant yn cael eu bwyta, a sut y bydd angen eu storio.

 

Cwestiynau i'w Hystyried Wrth Pecynnu Harddwch a Chosmetics

Mae angen i chi sicrhau nad yw'r hyn sy'n cael ei gynnwys ar y pecyn yn ddim ond dyluniad y pecyn, neu'r wybodaeth am y cynnyrch.Mae yna lawer o agweddau ar becynnu cosmetig i'w hystyried, rhai o'r rhai pwysicaf.

1)Sut mae'ch cynhyrchion harddwch yn edrych

Mae delwedd yn bwysig, a dyna pam mae'r diwydiant harddwch a cholur mor boblogaidd.Bydd eich marchnata a brandio yn eich helpu i sefyll allan o'r dorf, ac mae hefyd yn rhoi'r cyfle i chi beintio'ch gweledigaeth ar gyfer eich cynnyrch.Dylai eich pecynnu cosmetig ganiatáu hyblygrwydd llwyr i chi o ran sut y bydd y cynnyrch gorffenedig yn edrych a helpu i ategu'r cynnyrch, nid cyfyngu ar eich gweledigaeth greadigol.Bydd dewis math o becynnu sy'n rhoi rhyddid llwyr i chi o ran deunydd, print, siâp a theimlad yn eich helpu i greu'r cyfuniad cywir ar gyfer eich cynnyrch.

1)Cludo a Storio

Bydd gwneud eich cynhyrchion harddwch yn hawdd i'w storio ac yn rhad i'w cludo yn helpu gyda'ch rheolaeth rhestr eiddo.Os ydych chi'n gwerthu'ch cynhyrchion harddwch yn gyfanwerthol i fanwerthwyr, bydd yn rhaid i chi hefyd ystyried sut i'w pecynnu mewn cynwysyddion mwy, a sut mae hynny'n cyd-fynd â'r deunydd pacio a ddewiswch.Po ysgafnaf yw'r pwysau a'r mwyaf o le y gallwch ei arbed, y mwyaf effeithlon fydd eich proses cludo a storio.Gall defnyddio datrysiad pecynnu mwy hyblyg eich helpu i leihau'r straen ar adnoddau sydd eu hangen wrth gludo, a fydd yn arbed costau i chi ac yn dod â buddion amgylcheddol.

 

2)Cynaladwyedd ac Effaith Amgylcheddol

Dylid ystyried cynaliadwyedd neu ecogyfeillgarwch eich cynnyrch o ddyluniad cychwynnol y cynnyrch i becynnu'r cynnyrch terfynol.Drwy ddewis deunydd pacio cynaliadwy, gallwch ei gwneud yn haws i'ch cwsmeriaid gymryd y camau cywir wrth waredu ac ailgylchu eich cynhyrchion ar ôl eu defnyddio.Mae'n dangos i'ch cwsmeriaid eich bod yn meddwl am yr effaith a gaiff eich cynnyrch, a all roi mantais gystadleuol i chi a lleihau eich effaith negyddol ar yr amgylchedd.

 

3)Sut mae'ch cynhyrchion harddwch yn cael eu bwyta

Gallwch ddod o hyd i'r ateb pecynnu harddaf ar gyfer cludo a storio hawdd gyda'r effaith leiaf ar yr amgylchedd, ond os nad yw'n cyd-fynd â'r ffordd y mae defnyddwyr yn defnyddio'ch cynnyrch, ni fydd yn gweithio.Mae rhai nodweddion pecynnu yn fwy addas ar gyfer colur nag eraill, megis agoriadau y gellir eu hail-werthu, rhiciau rhwygo, neu wedi'u gwneud o ddeunyddiau fel alwminiwm i gadw cynnwys y cynnyrch yn ffres.

 

4)Pecynnu cosmetig aml-haen

Efallai y bydd angen mwy nag un ateb pecynnu arnoch ar gyfer eich cynnyrch gorffenedig.Gallai hyn fod yn unrhyw ddeunydd pacio allanol, fel blwch sy'n cael ei gludo i gwsmer, y pecyn mewnol a ddefnyddir i ddal un neu fwy o gynhyrchion gwirioneddol, ac yn olaf y pecyn sy'n dal cynnwys eich cynnyrch.Y rhan bwysicaf o becynnu fydd yr un sy'n dal eich cynnyrch gwirioneddol, felly canolbwyntiwch eich amser a'ch adnoddau ar y maes hwn nes eich bod yn barod i ystyried ystod ehangach o opsiynau.

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth arbenigol am ddim i unrhyw un sydd angen pecynnu cynnyrch, a byddem wrth ein bodd yn clywed am eich prosiect a helpu i ddod o hyd i'r cwdyn iawn i chi.


Amser post: Gorff-01-2022